Tüm Enerji Santralleri, İndirici Merkezler ve Endüstriyel Tesislerin Primer (İnşaat, Genel Yerleşim, Kesit) projeleri ile Sekonder projelerinin çizilmesi ileri Bakanlık, TEDAŞ ve TEİAŞ onaylarının Alınması Firmamızın proje hizmetlerini oluşturmaktadır.