• DEMİRER HOLDİNG MARE MANASTIR RÜZGAR SANTRALİ 50 MVA TRANSFORMATÖR MONTAJI ve TESTLERİ.
 • ZEUS ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ AKIM-GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ PRİMER SEKONDER TESTLERİ, XLPE KABLO İZOLASYON TESTLERİ, ALTERNATÖR İZOLASYON TESTLERİ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • GARET ENERJİ ÜRETİM ve TİC. A.Ş. KIRKAĞAÇ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ OG HÜCRE AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRÜ SEKONDER TESTLERİ, XLPE KABLO DC HI-POT İZOLASYON TESTLERİ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ TESTLERİ, ENH DİREKLERİ TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, KORUMA RÖLELERİ KARAKTERİSTİK EĞRİ VE FONKSİYON TESTLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENERJİ ANALİZÖRÜ TESTLERİ.
 • SİLİVRİ RES 154kV DDY KABAKÇA HAT FİDERİ PRİMER TESTLERİ.
 • AKÇA ENERJİ OTOP. GRUBU A.Ş. ABB MARKA KORUMA RÖLESİ EĞİTİMLERİ.
 • KARKEY KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. UMURLU 2 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ADIM-TEMAS GERİLİMİ ÖLÇÜMLERİ, SANTRAL KORUMA RÖLELERİ KOORDİNASYONU (ETAP-12) AYARLANMASI ve TESTLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI
 • BEŞTEPELER ENERJİ A.Ş. KUBİLAY JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ KUYU TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, KUYU KORUMA RÖLELERİ KOORDİNASYONU VE AYARLANMASI, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KEN 3 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ KORUMA RÖLELERİ AYARLANMASI ve TEST ÇALIŞMALARI, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. MEHMETHAN JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ XLPE KABLO DC HI-POT İZOLASYON TESTLERİ, KORUMA RÖLELERİ AYARLANMASI ve TESTLERİ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • KEBA OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ ve ELEKTRİK DAĞITIM PANOLARI TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • TOKAT İL ÖZEL İDARE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ XLPE ve BARA DC HI-POT İZOLASYON TESTLERİ.
 • MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DORA 3 154kV TEİAŞ AYDIN VE SULTAHİSAR JES TRANSFORMATÖR MERKEZİ HAT FİDERİ MESAFE KORUMA RÖLESİ AYAR DEĞİŞİKLİĞİ ve TESTLERİ.
 • MASPO ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş. JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMÜ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, KORUMA RÖLELERİ KARAKTERİSTİK EĞRİ VE FONKSİYON TESTLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DORA 4 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ 154kV TRANSFORMATÖR FİDERİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ADIM-TEMAS GERİLİMİ ÖLÇÜMLERİ.
 • KÖKNAR KAĞIT KARTON SAN. TİC. A.Ş. XLPE KABLO HI-POT İZOLASYON TESTLERİ, KORUMA RÖLELERİ KOORDİNASYON VE AYARLANMASI ÇALIŞMALARI.
 • ANTARES KORUMA RÖLELERİ KOORDİNASYON VE AYARLANMASI ÇALIŞMALARI.
 • SİS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ÖZMEN JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ KORUMA RÖLELERİ KOORDİNASYONU ve TESTLERİ, OG AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRÜ PRİMER-SEKONDER TESTLERİ, XLPE DC HI-POT TESTİ, GCP PANOSU GENERATÖR KORUMA RÖLESİ-SENKRON RÖLESİ İLE AVR AYARLARININ YAPILMASI VE TESTLERİ.
 • BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KORUMA RÖLELERİ TESTLERİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ BAKANLIK KABUL ÇALIŞMALARI.
 • BATA TARIM İNTEPE RES RÖLE TESTLERİ, TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ
  ÖLÇÜMLERİ BAKANLIK KABUL TESTLERİ.
 • JMW REDRESÖR OSİLOSKOP İLE ÇIKIŞ GERİLİMİ ÖLÇÜMLERİ.
 • SOYAK ENERJİ MİS 1 JES TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • TEZOL TÜTÜN KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. RÖLE KOORDİNASYONU VE AYARLANMASI.
 • DURUM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. AKIM-GERİLİM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ PRİMER SEKONDER TESTLERİ, XLPE KABLO İZOLASYON TESTLERİ, ALTERNATÖR İZOLASYON TESTLERİ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • SERİN SAĞLIK RES RÖLE TESTLERİ, TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ
  BAKANLIK KABUL TESTLERİ.
 • KARKEY KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. UMURLU 1-2 JES GCP PANOSU GENERATÖR KORUMA RÖLESİ HESAP VE AYAR DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI.
 • YAPISAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MAZI-3 RES PERİYODİK TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • YAPISAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BANDIRMA RES PERİYODİK TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. MEHMETHAN JES 154kV T.M. MESAFE KORUMA, TRAFO DİFERANSİYEL, BARA KORUMA RÖLELERİNDE TEİAŞ KORUMA FELSEFESİ GÜNCELLENMESİ AYAR VE TEST ÇALIŞMALARI.
 • GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EFE 6 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMÜ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, KORUMA RÖLELERİ KARAKTERİSTİK EĞRİ VE FONKSİYON TESTLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ADM KORUMA RÖLELERİ KOORDİNASYON VE AYAR ÇALIŞMALARI.
 • BEŞTEPELER ENERJİ ÜRETİM TİC. A.Ş. BEŞTEPELER 154kV T.M. MESAFE KORUMA, TRAFO DİFERANSİYEL, BARA KORUMA RÖLELERİNDE TEİAŞ KORUMA FELSEFESİ GÜNCELLENMESİ AYAR VE TEST ÇALIŞMALARI.
 • ENERJEO KEMALİYE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. KEMALİYE JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ XLPE DC HI-POT TESTİ, RÖLE TEST ÇALIŞMASI.
 • AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. MUĞLA DATÇA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ OTOP. PRİMER-SEKONDER TEST ve PROJE ÇİZİM İŞİ.
 • GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EFE 6 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ 154kV T.M. PRİMER-PRİMER SEKONDER-RÖLE TEST VE DEVREYE ALMA ÇALIŞMALARI.
 • ESBAŞ 34,5kV KORUMA RÖLELERİ TESTLERİ, KESİCİ KONTAK GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • DAMLA 2 RES KORUMA RÖLELERİ AYAR VE TESTLERİ.
 • İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ XLPE KABLO DC HI-POT TESTLERİ.
 • LEZİTA TURGUTLU RÖLE KOORDİNASYONU VE KESİCİ KONTAK GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • BERRAK SU ENERJİ ÜRETİM İNŞ. VE TİC. A.Ş. KARAMENDERES HES SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, GENERATÖR KORUMA RÖLELERİ TESTLERİ, BAKANLIK KABULÜ ÇALIŞMALARI.
 • 3S KALE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EFE 7 JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMÜ.
 • AKÇA ENERJİ ÜRETİM OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. BAKLACI JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. JES 3 OG HÜCRELER DEVREYE ALMA TEST ÇALIŞMALARI.
 • ENERJEO KEMALİYE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. KEMALİYE JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ 154kV MESAFE KORUMA RÖLESİ TEİAŞ KORUMA FELSEFESİ GÜNCELLENMESİ AYAR VE TEST ÇALIŞMALARI.
 • SİS ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ÖZMEN JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ 154kV MESAFE KORUMA RÖLESİ TEİAŞ KORUMA FELSEFESİ GÜNCELLENMESİ AYAR VE TEST ÇALIŞMALARI.
 • YGT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ADARES RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, SAYAÇ PERİYDİK MUAYENE ÖLÇÜMLERİ.
 • MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. MELİH JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ 154kV TRAFO FİDERİ PRİMER, SEKONDER TEST ÇALIŞMALARI.
 • GARET ENERJİ ÜRETİM ve TİC. A.Ş. KIRKAĞAÇ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 154kV AKIM TRAFOSU TESTLERİ.
 • TURCAS BM KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUYUCAK JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ XLPE KABLO DC HI-POT İZOLASYON TESTLERİ, GENERATÖR KORUMA RÖLELERİ AYARLANMASI ve TESTLERİ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • KİPAŞ KAĞIT SANAYİ İŞLETMELERİ AŞ. BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, GENERATÖR KORUMA RÖLESİ TESTLERİ BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • ERİKOĞLU SUNSYSTEM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RENOE ACIPAYAM GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ,  KORUMA RÖLELERİ TESTLERİ BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • MON ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş EGE 2-3-4 HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ,  KORUMA RÖLELERİ TESTLERİ BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • TİRE BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ,  KORUMA RÖLELERİ TESTLERİ BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • ÇELİKLER JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SULTANHİSAR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ MESAFE KORUMA RÖLELERİ AYAR DEĞİŞİKLİĞİ ve TESTLERİ.
 • PARTNER ELEKTROMEKANİK VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİGADİÇ TM. KÖYLER FİDERİ KORUMA RÖLESİ TESTLERİ.
 • MAGTEK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ECEKÖY 1-2 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ XLPE KABLO VLF TEST ÇALIŞMALARI.
 • MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. MELİH JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ XLPE KABLO DC HI-POT İZOLASYON TESTLERİ, KORUMA RÖLELERİ AYARLANMASI ve TESTLERİ, SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ, BAKANLIK KABUL TEST ÇALIŞMALARI.
 • TÜRKERLER HOLDİNG TEİAŞ GÖNEN TM KALFAKÖY RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ OTOP. PRİMER-SEKONDER TEST ve PROJE ÇİZİM İŞİ.
 • ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KIZILDERE 3 JES DC HI-POT XLPE KABLO VE BUSBAR TESTLERİ, TOSHIBA GCCP TESTLERİ.
 • LİMGAZ ELEKTRİK A.Ş. BUHARKENT JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ.
 • AKŞEHİR YSR 1-2-3 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ RÖLE TEST ÇALIŞMALARI.
 • BALIKESİR EBRAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ RÖLE TEST ÇALIŞMALARI.
 • TELLİOĞLU GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ RÖLE TEST ÇALIŞMALARI.
 • AMBARLI DOĞAL GAZ ÇEVRİM SANTRALİ 154kV AKIM TRAFOSU TESTLERİ.
 • KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO GENERATÖR KORUMA RÖLESİ TESTLERİ.
 • GENERAL TAŞ KIRMA AKIM GERİLİM TRAFOLARI, SAYAÇ VE RÖLE TESTLERİ.
 • HITIT GÜNEŞİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ RÖLE TESTLERİ.
 • ÜÇGEN SEFERİHİSAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ SELVAZ METODU İLE TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ ÖLÇÜMLERİ,
 • MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 4 ADET OTOP. FİDERİNİN XLPE KABLOLARININ DEMONTAJ VE YENİ HÜCRELERİNE ÇEKİLİP MONTAJ İŞLERİ.